ShareThis

Thursday, January 21, 2010

Tagged Under: , , , , , , , , , , ,

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DI PERLUKAN MENGIKUT KATEGORI

Share
DOKUMEN-DOKUMEN YANG DI PERLUKAN MENGIKUT KATEGORI

KAKITANGAN KERAJAAN
1. SALINAN KAD PENGENALAN
2. SALINAN SLIP GAJI
3. SURAT PENGESAHAN JAWATAN


KAKITANGAN KERAJAAN(TENTERA/POLIS)
1.SALINAN KAD PENGENALAN
2. SLIP GAJI ASAL
3. SURAT IRINGAN MAJIKAN
4. SALINAN SURAT BERANAK(POLIS)


KAKITANGAN SWASTA
1. SALINAN KAD PENGENALAN
2. SALINAN SLIP GAJI(3 BULAN)
3. SURAT PENGESAHAN JAWATAN
4. PENYATA KWSP TERBARU
5. SALINAN BUKU SIMPANAN TETAP
6. BORANG EA(sEKIRANYA ADA)


SYARIKAT PERSENDIRIAN BERHAD
1. SALINAN KAD PENGENALAN
2. SALINAN BORANG 9-LESEN PERNIAGAAN
3. SALINAN BORANG 24-SAHAM
4. SALINAN BORANG 49-MANAGER DIRECTOR & SECRETARY
5. SALINAN PENYATA AKAUN 3 BULAN (TERBARU)
6. SALINAN AUDIT 2 TAHUN
7. SALINAN MAA
8. BORANG J @ EA
9. SLIP GAJI(KALAU ADA)
10. PENGESAHAN JAWATAN
11. DEPOSIT TETAP @ ASB DLL.


PENIAGA
1. SALINAN KAD PENGENALAN
2. SALINAN DAFTAR PERNIAGAAN
3. PENYATA AKAUN BANK
4. PENYATA UNTUNG RUGI
5. DOKUMEN PENGUKUHAN PENDAPATAN

1 comments:SMS
RK2014Nama Anda>
Lokasi Tanah>
ke 0136080622